Det ska väl gå

När man gav mig uppgiften, att göra en sammanfattning om olika dagar. Att det gick ut på, jag skulle få ta informationen från Internet. Nu idag fick jag höra att det var tänkt, jag skulle skriva rent sammanfattningen. Dels för att jag skulle träna motoriken och dels för att ha något o. göra. Då kunde jag bara svara, att det skulle väl gå. Men jag funderar att varför, man inte kunde förklara uppgiften genast från början. 🤔 Sådant väcker frågor hos mig, måste jag medge.🤔

Lämna ett svar