Borde ha märkt felet och Runebergsdagen

Ja man

ska inte

lita sig riktigt på

Internet,

nej, nej,

ändå är det

lätt

att göra det.

Ser ni,

Internet kan ha fel

också.

Där stod det

att Runeberg var född

i St: Petersburg

men det ska

vara Jakobstad,

å,

jag borde ha märkt

felet.

Nå,

nu var det någon

annan

som fick korrigera det

för mej.

Idag är det ju

Runebergsdagen hej.

Lämna ett svar