Currently browsing tag

handledare

Hann göra mycket ikväll

Redan före middagen hann en handledare hjälpa mig, med att laga tre kundkassar med Avon produkter. Det kändes bra att hinna laga kassarna. 😊 Sedan bytte man mina sängkläder. En stund senare vattnade vi med personalen blommorna, det gick mycket vatten när krukornas behållare / tankar var tomma, nästan fem …

Tändveds rosor🔥

På jobbet har min grupp lagat tänveds rosor🔥 (sytyke)till försäljning på julbasaren.🎅 De är lagad av äggkartong, bland annat har jag själv …

Vara vaken

I morse var det att försöka vara vaken och försöka komma ihåg saker, som jag skulle säga till en ny personal och …