Currently browsing tag

Förstod jag rätt?

Nu idag fick jag Fpa:s beslut om anstaltsrehabilteringen, de beviljar tre veckor åt mig. Förut har det varit fyra veckor, som jag har delat på två gånger två veckor. Jag fick läsa texten två gånger, för att försäkra mig, om att jag förstod rätt. Det är första gången som något …