Planerna för Irjalakvarteret har vuxit rejält – ”Om allt går som vi hoppas kan byggarbetet starta i sommar”

Foto: Montage: Arkitektbyrå Rintamäki och Viljanen.

Stenhuset finns kvar men i förnyad version.Det blir både hyres- och aktielägenheter i det höghus som byggs i Irjalakvarteret. Dessutom anläggs bilplatser under jorden. Ägaren hoppas på bygglov redan i vår

.ANNE-MAY WISÉN
 

I somras visade Sam Stenberg som representerar fastighetsinvesteraren Heikki Seppälä upp de första planerna för Irjalakvarteret. Då kunde han berätta att fastighetsbolaget Ebba reserverat 28-32 lägenheter i huset och att Pedersörenejdens Andelsbank gjort ett föravtal på affärslokalen i hörnet av Rådhusgatan och Otto Malmsgatan. 

Nu har planerna vuxit och det kommer att finns cirka 7 aktielägenheter på de två översta våningarna, 19 hyresbostäder (utöver Ebbas) och 18 underjordiska bilplatser. 

– Antalet lägenheter är fortfarande lite oklart. Vi räknar med att hugade köpare vill påverka storleken på sin bostad och det kommer att vara möjligt, säger Sam Stenberg.

Precis som tidigare ska det skyddade bostadshuset bevaras, liksom den rappade affärsfastigheten där möbelaffären fanns.
– Utbyggnaden bevaras däremot inte, den är i dåligt skick.

Inte heller kommer man att kunna rädda det så kallade Blossomhuset på gågatan.

De två översta våningarnas aktielägeheter bildar ett separat bostadsbolag.
Foto: Montage: Arkitektbyrå Rintamäki och Viljanen.De två översta våningarnas aktielägeheter bildar ett separat bostadsbolag.

– Huset är i för dåligt skick och för litet för att man ska kunna hitta ett sätt att bygga runt det utan att det blir orimligt dyrt. Kvarteret behöver också hänga ihop så att man kan röra sig fritt mellan de olika affärslokalerna. 

De mindre lägenheterna kallas i planeringsskedet för studiebostäder och kommer att ägas och hyras ut av Heikki Seppälä.

– Totalt handlar det om 19 lägenheter på cirka 30-40 kvadrat så det är bostäder som borde svara mot behovet av bra hyreslägenheter i stadens absoluta centrum. Det här är alltså lägenheter som är tillgängliga för alla på hyresmarknaden. 

Sam Stenberg säger att även om planerna på aktielägenheter inte tidigare presenterats i offentligheten har han fått förfrågningar om det finns möjlighet att bygga sådana i Irjalakvarteret.

– Vi tror att det finns intresse för lite större lägenheter i centrum. Det är ju ganska länge sedan några nya bostäder har producerats i stadskärnan.

Jag letar inte efter någon som byter lokal, genom att locka hit nya aktörer får vi mer liv i centrum. 

SAM STENBERG OM DEN TOMMA CUBUSLOKALEN

Affärslokalerna i den nya delen kommer att vara i gatuplan och omfattar cirka 800 kvadrat.

– Visionen är att länka ihop nuvarande köpcentret med den nya delen men också med torgparkeringen så att man ska kunna röra sig ”torrskodd” från Visasbacken till torget.

I Irjalakvarteret kommer det alltså att finnas tre olika bostadsbolag; stadens fastighetsbolag Ebba som har 28-32 lägenheter, Heikki Seppäläs 19 hyresbostäder och 7 aktielägenheter som bildar ett eget bostadsbolag. 

– Hur Irjalas före detta bostadshus ska användas vet vi inte ännu. Men om jag får drömma så skulle det kunna vara ett kafé och där skulle även stadens turistbyrå ha en ypperligt placering. 

Sam Stenberg säger att han för intensiva diskussioner med ett antal butikskedjor om etablering i Jakobstad.

– I den före detta Cubuslokalen hopppas vi ha en hyresgäst ganska snart. 

Han säger att det handlar om aktörer som är nya i staden.

– Jag letar inte efter någon som byter lokal, genom att locka hit nya aktörer får vi mer liv i centrum. 

Heikki Viljanen är arkitekten bakom flera av Seppäläs projekt och det är också han som planerar Irjalakvarteret. Han har bland annat tagit fram skisser för hur sexvåningshuset kommer att påverka gatubilden.

– Ännu återstår en hel del arbete och diskussioner med staden. Men om allt går som vi hoppas kan byggarbetet starta i sommar. Det skulle innebära inflyttning om dryga 2 år, sommaren 2024.” Jakobstad// ÖT

Bra för Jakobstads centrum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.