Coronaepidemin har förvärrat personalbristen inom specialomsorgen

Coronaepidemin har förvärrat personalbristen inom specialomsorgen

idagPersonalbristen äventyrar tjänsternas kvalitet och därmed klienternas välmående. Senast nu måste vi hitta lösningar för att locka fler till denna bransch – som av många upplevs som meningsfull och belönande.

Pressmeddelande:

Personalen är i nyckelställning vad gäller livskvalitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Funktionshindersektorn lider av personalbrist och läget har blivit ännu mer akut under coronaepidemin. Personalfrånvaron har ökat och det har varit svårt att få vikarier.

Uppgifterna kommer från Kehitysvammaliittos enkät som besvarades av 100 chefer och förmän inom specialomsorgen på olika håll i landet. 68 procent av de svarande uppgav att coronaepidemin har påverkat arbetskraftens tillräcklighet. 63 procent uppgav att coronan lett till ökad personalfrånvaro bland annat på grund av karantäner. Hela 79 procent av de svarande uppgav att det har varit svårt att få vikarier.

Som ett resultat av detta har den övriga personalen varit tvungen att arbeta långa skift och övertid, och på vissa enheter har chefer fått hoppa in i och delta i det direkta klientarbetet. Vissa skift har varit underbemannade och man har också varit tvungen att minska på verksamheten på grund av personalbrist.

13 procent av de svarande sa att det också förekommit uppsägningar och enligt 36 procent har lediga tjänster inte haft en enda sökande.

Personalbrist äventyrar tjänsternas kvalitet

Personalbristen inom specialomsorgen har varit ett problem redan länge, men den har förvärrats under coronaepidemin. Organisationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism är oroade över situationen; när vi gradvis börjar återgå till det normala livet efter coronaepidemin finns det en risk att det nya normala blir mycket ojämlikt för olika människor. Senast nu måste vi ta frågan om personalbrist på allvar och hitta lösningar.

De som lider mest av bristen på kompetent personal är de personer med intellektuell eller kommunikativ funktionsnedsättning som behöver dagligt stöd för att klara vardagen. När otillräckligt stöd börjar påverka förmågan att kommunicera eller utöva självbestämmande, lider livskvaliteten och illamåendet ökar. Samtidigt uppstår situationer där människors behov av tjänster ökar, med ökande kostnader som följd.

Utbildning, satsningar på personalens välbefinnande, branschens image och lön

Lösningar på personalbristen måste sökas på många plan. Studierna borde vara mer flexibla och individuella studievägar borde byggas upp. Det här hänger också ihop med utbildning som förvärvats utanför Finland. Det måste finnas tillgång till examensinriktad fortbildning för dem som vill byta bransch.

Arbetsgivarna och ledarskapet spelar också en stor roll. Det måste satsas på personalens välbefinnande och möjligheter till utveckling i arbetet. Lönesättningen inom branschen bör ta större hänsyn till den anställdas kompetens samt arbetets kravnivå och effekt. Uppskattning av mångfald skulle stödja en utveckling där man i högre grad kunde dra nytta av de resurser arbetskraftsinvandring och partiell arbetsföra kan tillföra arbetsplatsen.

Specialomsorgen tilltalar inte unga som funderar på karriärval, delvis på grund av fördomar och det faktum att funktionsnedsättningar uppfattas som något främmande. Det behövs mer information och olika insatser som till exempel PRAO för att ungdomar på ett naturligt sätt ska komma i kontakt med personer med funktionsnedsättning,

Ett människonära och meningsfullt jobb belönar

Det som främst lockar personal att jobba med personer med intellektuell funktionsnedsättning är de genuina människorna som man arbetar med och för. Enligt en tidigare undersökning (på finska) uppskattar de som arbetar inom branschen särskilt att göra olika saker i samspel med klienterna. Arbetet upplevs som meningsfullt och belönande.

”Att jobba med personer med intellektuell funktionsnedsättning lär mig så mycket om livet och om att vara människa över lag. Det är ett meningsfullt arbete där man hela tiden får utmana och utveckla sig själv. Eftersom personerna i målgruppen alltid är äkta och genuina, är det också lätt för mig att vara mig själv tillsammans med dem”, summerade en som arbetar inom branschen.

FDUV, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Autism Finland och Vammaisperheyhdistys Jaatinen.

Mera information

Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård, FDUV,
lisbeth.hemgard@fduv.fi, 040 526 43 69″

// FDUV

Det är sorgligt, men sant. Dagssituationen är svår, att hitta tillräckligt med folk inom vårdsektorn är inte lätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.