Så fortsätter kampen mot coronaviruset i Finland – ”I mitten av februari vet vi vart det barkar”

Foto: Roni Rekomaa/Lehtikuva

Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki berättade om statsrådets hybridstrategi.Testa dig genast då du känner minsta lilla symtom. Använd munskydd, undvik folksamlingar och arbeta på distans om det bara är möjligt.KARIN SUNDSTRÖM
 SPARA ARTIKEL

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ordnade en gemensam presskonferens på tisdagseftermiddagen där deras representanter berättade mera om hur kampen mot coronaviruset nu ska gå vidare.

Social- och hälsovårdsministeriets strategichef Liisa-Maria Voipio-Pulkki underströk vikten att hålla fast vid nuvarande restriktioner. Om viruset i alla dess former trots detta fortsätter sprida sig, måste fler restriktioner införas.

– Då tar vi i bruk alla medel som vår nuvarande lagstiftning ger oss möjlighet till. Restriktionerna gäller exempelvis hur många som får samlas i en grupp, att mer effektivt övervaka att karantänsbestämmelser följs och införa fler rekommendationer om när munskydd ska användas.

– Så många som möjligt i hela landet bör jobba på distans, sade Voipio-Pulkki.

Om dessa åtgärder inte räcker till, tar myndigheterna till det grövsta artilleriet. Då blir det undantagslag, reserestriktioner inom landet och i värsta fall utegångsförbud.

– Fas tre införs om kapaciteten inom sjukvården äventyras, då det gäller att behandla övriga sjukdomar. Eller om viruset sprids helt okontrollerat i samhället, i minst vartannat sjukvårdsdistrikt i landet, inklusive Åland.

– Genom dessa åtgärder kan vi skapa en frist tills vaccinationerna börjar fungera och den vägen stoppa spridningen, säger Voipio-Pulkki.

Hon understryker att åtgärderna i första hand ska begränsa vuxna människors verksamhet.

– Att införa distansundervisning i högstadier är den sista åtgärden. Det här är för att barnens välfärd ska kunna garanteras, på lång sikt.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki säger att myndigheter och beslutsfattare inte kommer att reagera på varje daglig förändring i smittoläget, utan att restriktioner och regler införs först efter att en större överblick har fåtts.

En av de obesvarade frågorna är hur mycket de muterade virusformerna redan spridit sig i samhället. De flesta fall har hittills haft koppling till resande, eller drabbat dem som träffat resande.

– Kraven för samhällsspridning uppfylls inte i dagsläget, men den stigande incidensen oroar. De närmaste dagarna visar vart vi är på väg, säger Voipio-Pulkki.

”Det här är ett segt virus och de vapen vi har måste användas hela tiden, tills vi ser om inbromsningen vi fick till stånd i december räcker.”

LIISA-MARIA VOIPIO-PULKKI

Social- och hälsovårdsministeriets strategichef

Överläkare Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd säger att man försöker kontrollera om muterat virus förekommer då det är någon som varit på resa insjuknar. Då kontrolleras också den personens närkontakter.

– Om många blir sjuka på kort tid, kontrolleras om det rör sig om ett muterat virus, säger Puumalainen.

Dessutom undersöks som standard en viss andel av alla coronapositiva. Helsingfors universitets forskare har i efterskott analyserat coronapositiva prov från i höstas, och i dessa har inga muterade virus hittats.

– Det här är ett segt virus och de vapen vi har måste användas hela tiden, tills vi ser om inbromsningen vi fick till stånd i december räcker, säger Voipio-Pulkki.

– Det kan hända att den inte räcker. De följande två–tre veckorna visar hur nära vi är fas två.

Överläkare Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd.
Foto: Roni Rekomaa/LehtikuvaÖverläkare Taneli Puumalainen på Institutet för hälsa och välfärd.

Puumalainen säger att gränsövergångar som nu stängs, gör det lättare att visa resenärer till testpunkter innan de får komma in i landet.

– Då någon kommer från länder där muterat virus finns, kan läkare bedöma riskerna och beordra karantän om personen inte vill bli testad eller kan uppvisa negativt coronatest, säger Puumalainen.

Voipio-Pulkki understryker betydelsen av att fortsätta kampen mot viruset, i alla dess former.

– Om vi inte tar läget på allvar, skulle smittspridningen öka mångfalt. Detta vill vi förhindra tills vi får hjälp av vaccinerna. Vi ser inte bara på smittspridningen i ett visst område, utan också hur det ser ut i granndistrikten.

”Detta är vad vi särskilt vill understryka: gör test, bryt smittkedjor, skydda dina medmänniskor.”

TANELI PUUMALAINEN

överläkare på Institutet för hälsa och välfärd

Puumalainen bekräftar att allt färre har testat sig den senaste tiden.

– Färre testar sig, eftersom det inte finns någon influensavåg. Det är väldigt få som har symtom på influensa eller förkylning.

– En annan förklaring kan vara att folk börjar vara trötta på att låta testa sig för minsta lilla symtom.  Men detta är vad vi särskilt vill understryka: gör test, bryt smittkedjor, skydda dina medmänniskor, säger Puumalainen.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki och Taneli Puumalainen understryker vikten av att finländarna orkar fortsätta kämpa mot coronaviruset.
Foto: Roni Rekomaa/LehtikuvaLiisa-Maria Voipio-Pulkki och Taneli Puumalainen understryker vikten av att finländarna orkar fortsätta kämpa mot coronaviruset.

Det är lite oklart hur mycket lättare de muterade virusen smittar.

– Brittiska studier tyder på att det smittar 50–60 procent snabbare. Men vi väntar på mer information från forskarna, säger Taneli Puumalainen.

Baserat på en jämförelse av de första 1500 personerna som drabbades i Storbritannien, var det muterade viruset lika farligt som andra viruset.

– Nu de senaste dagarna har det kommit information som tyder på att det muterade kan vara en aning mer dödligt, men det finns en del motsägelser i den informationen. Det är därför för tidigt att tolka forskningsresultaten på något sätt alls, säger Puumalainen.

– Även om andra faktorer kan ha spelat in och påverkat dödligheten, finns det all orsak att fortsätta ta viruset på mycket stort allvar, säger Voipio-Pulkki.Coronaläget i Finland” // ÖT

Det är en kamp som vi måste försöka fortsätta kämpa mot Coronavirus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.