Svar från presidenten 

Idag fick jag ett mail, det var ett svar från presidenten. Tänk att han skrev åt mig. 
  Svar på Ert brev till
republikens president:

Jag har mottagit Ert
brev om jourreformen vid Vasa sjukhus.  Eftersom det kommit uppemot 3 500 brev måste jag svara alla gemensamt:

Många har önskat att
jag skulle ”upphäva” den lag som riksdagen stiftat eller åtminstone låta bli att stadfästa den så att ärendet återsänds till riksdagen för ny behandling. Presidenten har ingen rätt att ”upphäva” lagar, och under de senaste årtiondena har endast en lag återsänts.
För detta krävs starka rättsliga grunder. Om riksdagen godkänner en återsänd lag med oförändrat innehåll, träder den i kraft utan att stadfästas av republikens president.

Ärendet är förenat med
både politisk och juridisk prövning.  Beslutet är politiskt i fråga om hur många sjukhus som får behålla omfattande jour och var dessa sjukhus är belägna. Riksdagen har fattat ett beslut i frågan, och det kan presidenten
inte ändra. Det finns heller inga skäl att anta att riksdagen inte skulle fatta samma beslut om ärendet återsändes till riksdagen.

Den juridiska aspekten
handlar om de språkliga rättigheterna.  När riksdagens grundlagsutskott behandlade ärendet konstaterade utskottet enhälligt i sitt utlåtande att lagen kan godkännas, förutsatt att de språkliga rättigheterna tryggas genom
lag.

Nu innehåller lagen följande
krav: ”För att trygga de språkliga rättigheterna ska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt ordna jourtjänster på finska och svenska så att patienterna blir betjänade på det språk de väljer.”

En viktig aspekt är att
de språkliga rättigheterna också ska fungera i praktiken. Därför gjorde jag följande uttalande i samband med att jag stadfäste lagen:

”Rätten att använda det egna språket,
finska eller svenska, är en rättighet som tryggas i grundlagen. Detta är särskilt viktigt för dem som är sjuka.  

Det
är en laglighetsfråga, inte en ändamålsenlighetsfråga, att de språkliga rättigheterna garanteras. En lag som stiftats av riksdagen och som upprepar grundlagens krav innehåller alltså en absolut skyldighet att trygga de språkliga rättigheterna. Avsikten är
att bestämmelser om tillämpningen av lagen ska utfärdas genom förordningar, varvid såväl den som utfärdar förordningarna som de som verkställer dem har tjänsteansvar för att de språkliga rättigheterna också tillgodoses i praktiken. I detta fall innebär det
enligt min uppfattning att jourtjänster kan överföras från Vasa till Seinäjoki endast om det vid överförandet råder säkerhet om att patienterna får dessa tjänster på finska eller svenska enligt eget val.”

Högaktningsfullt,
Sauli Niinistö
Republikens president

Lähettäjä:
susie.stenberg [mailto:susie.stenberg@multi.fi]
Lähetetty: 14. joulukuuta 2016 13:02
Vastaanottaja: Tasavallan Presidentti TPK
Aihe: Svenska är viktig

Hej! 

Jag
tycker att det
är viktigt för mig
som svenskspråkig
att få betjäning
på svenska

Mvh,
Susie Stenberg 

Skickat
från min Samsung Galaxy-smartphone.

Skickat
från min Samsung Galaxy-smartphone.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.