Currently browsing tag

handikappvården

Fick vara med och intervjuade människor

För mig blev det  en annorlunda måndag, när jag fick vara med och intervjuade människor både till boendeenheten och den dagligaverksamheten. Det var boendets föreståndare, handikappvårdschef från Eskoo och jag som intervjuade folk till två vikariat. Min granne var med på den första intervjun, det blev sen fyra som jag …

Bäst att låta saken vara

Fick höra att någon av våra människor på parkeringsövervakningen hade tagit kontakt med handikappvården angående om morgondagens gemensamma / friluftsdagen. En av ledarna på handikappvården skrev ett mail åt mig, för att höra mina synpunkter kring detta. Då ännu menade man att såsom assistans och transport kunde nog bli ordnad. …