Currently browsing category

sticklingar / plantor 2018, Page 2

Klurig situation och blomvideo

Vet inte hur jag alltid hamnar i kluriga situationer. Nu hade man på jobbet funderat kring mitt deltagande på friluftsdagen i Pörkenäs. Kanske jag kunde vara med på lunch och kaffe, sekreteraren hade mera information hur allt var ordnat, men var inte på plats idag. Då blev jag inte klokare …

Vilken lycka!

På dagen upptäckte jag flera bkomknoppar i mna gammaldagspelargoner. Det verkar bara att blommorna är lite av den senare sorten, nå den …

Varit på språng

Märkte att vårens pollen tänkte ge mig hosta, men jag tog hostmedicin i förebyggande syfte, åtminstone har det inte blivit värre. Förmiddagen …