Currently browsing category

Julen 2014, Page 2

Julfest och ger min tid

Jag ska ikväll följa med före detta grannar på TOKES (= Toimintakeskus är ett arbetscentral för  de finskspråkiga funktionshindrade) julfest. Det känns lite …